Prelucrarea datelor personale

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea comerciala Ileana Dobre Consulting S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 3, Str. Liviu Rebreanu, nr. 6, bloc B1, ap. 343, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/4557/2011, Cod Unic de Inregistrare: 28339890, prelucreaza date cu caracter personal in vederea furnizarii serviciilor de informare si consiliere, precum si intermediere pe piata muncii, in conformitate cu prevederile legale.

S.C. Ileana Dobre Consulting S.R.L. este inregistrata ca operator in registrul general de evidenta a prelucratorilor de date cu caracter personal cu numarul 19866.

Categoriile de date personale ce pot fi prelucrate de catre S.C. Ileana Dobre Consulting S.R.L. in activitatea de furnizare de servicii de informare si consiliere, intermediere pe piata muncii: date personale de identificare (nume, prenume, data nasterii, locul nasterii, cetatenia, adresa, telefon, e-mail, CNP, seria si numarul cartii de identitate, contul bancar, semnatura olografa). Datele sunt necesare pentru inregistrarea cererii, emiterea documentelor fiscale si contabile conform prevederilor legale si pentru derularea relatiilor cu clientii sau potentialii clienti. Datele personale vor fi folosite si in vederea solutionarii cererilor si pentru derularea contractelor.

Politica de utilizarea a datelor cu caracter personal - Agentia Ileana Dobre
 • prestarea serviciilor de informare, consiliere si intermediere pe piata muncii;
 • ofertarea, inregistrarea cererilor, mentinerea relatiei cu clientii;

Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus au ca temei:

 • asigurarea serviciilor de informare, consiliere si intermediere pe piata muncii, la cererea dumneavoastra, a demersurilor premergatoare solutionarii cererii;
 • indeplinirea obligatiilor legale ale S.C. Ileana Dobre Consulting S.R.L.;

Categoriile de destinatari catre care se pot transmite datele personale colectate:

 • autoritatile statului, ca urmare a obligatiilor legale a S.C. Ileana Dobre Consulting S.R.L.;
 • clientii nostri care intra in procesul de intermediere a muncii, pentru buna desfasurare a contractelor incheiate;

Datele personale vor fi prelucrate pe durata necesara executarii obligatiilor asumate de oricare dintre parti.

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe o perioada de timp prevazuta in dispozitiile legale.

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016, va puteti exercita oricare dintre aceste drepturi:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal – va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca S.C. Ileana Dobre Consulting S.R.L. prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc nu sunt colectate de la dumneavoastra, va putem furniza orice informatii disponibile privind sursa acestora;
 • dreptul la rectificare – presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc;
 • dreptul la stergerea datelor sau “dreptul de a fi uitat” – presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante precum: datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – astfel puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – presupune dreptul de a primi, in anumite conditii, datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise unui alt operator;
 • dreptul la opozitie – presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostrum legitim.
 • dreptul de a depune o plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la S.C. Ileana Dobre Consulting S.R.L. sau la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a va retrage consimtamantul – astfel consimtamantul poate fi retras in orice moment atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuata in baza consimtamantului dumneavoastra. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Va puteti exercita aceste drepturi prin simpla transmitere a unei solicitari prin e-mail, la adresa: contact@angajezbonamenajera.ro